Danh sách các giải thưởng:

1.  Giấy chứng nhận của BTC HCTL “Thực phẩm và đồ uống Việt Nam lần thứ 4” tặng Cúp giải thưởng vàng
cho Công ty Thuỷ Tạ.

2. Giấy chứng nhận của BTC HCTL “Thực phẩm và đồ uống Việt Nam lần thứ 4” tặng Giải thưởng vàng
cho sản phẩm kem Rulo.

3. Chứng nhận của BTC HCTL “Quốc tế hàng hoá có nhãn hiệu được bảo hộ lần thứ I

4, Tặng “Huy chương vàng – Hàng VN – Nhãn hiệu tin cậy”

5, Giải thưởng sao vàng Đất Việt

6, Giải thưởng thương hiệu mạnh.

7, Thương hiệu nổi tiếng do người tiêu dùng binh chọn.

8. Huy chương vàng – HC Thương mại Hà Nội “Sản phẩm Chuối trứng”

9. Chứng nhận của BTC cuộc bình chọn sản phẩm sản xuất tại Hà Nội, danh hiệu “Sản phẩm ưa thích
được người tiêu dùng bình chọn” cho “sản phẩm kem ăn ngay”

10. Huy chương vàng HC “Hàng hoá được người tiêu dùng ưa thích” “Sản phẩm kem mang về”

11. Huy chương vàng HC “Hàng hoá với chất lượng cuộc sống “Sản phẩm kem que Taro”

12. Huy chương vàng HC “Hàng hoá với chất lượng cuộc sống  “Sản phẩm kem que Đậu Xanh”

13. Huy chương vàng HC “Hàng hoá với chất lượng cuộc sống “Sản phẩm kem que Cốm”