SẢN PHẨM NỔI BẬT

Các giống nho đỏ được trồng phổ biến hơn các giống nho trắng vì chất tannin trong rượu vang đỏ giúp rượu có thể lưu trữ
lâu hơn rượu vang trắng ngoại trừ Sauternes và Riesling, phần lớn các bộ sưu tập rượu vang đều là rượu vang đỏ

QUY TRÌNH NẤU RƯỢU

Các giống nho đỏ được trồng phổ biến hơn các giống nho trắng vì chất tannin trong rượu vang đỏ giúp rượu có thể lưu trữ

SẢN PHẨM ƯA CHUỘNG

Các giống nho đỏ được trồng phổ biến hơn các giống nho trắng vì chất tannin trong rượu vang đỏ giúp rượu có thể lưu trữ
lâu hơn rượu vang trắng ngoại trừ Sauternes và Riesling, phần lớn các bộ sưu tập rượu vang đều là rượu vang đỏ

TIN TỨC NỔI BẬT

Đối với bàn tiệc có nhiều loại rượu vang, thứ tự ưu tiên sẽ là vang trắng phục vụ trước vang đỏ, vang chua phục vụ trước vang ngọt,
vang thường trước vang ngon. Không nên uống các loại rượu mạnh ở ngay từ đầu vì nó có thể ảnh hưởng đến vị giác .