Thông báo chốt danh sách cổ đông bằng văn bản

THÔNG BÁO

v.v Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hộ cổ đông

Chốt DS cổ đông bằng văn bản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *