Thông báo: V/v chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CTCP Thủy Tạ thông báo: Về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

TB chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *